FER-SE’N SOCI

Si has decidit fer-te soci de la Plataforma FAMILIARS FM-SFC i altres Síndromes de Sensibilització Central, si us plau, omple aquest formulari amb les teves dades.

Som una associciò sense ànim de lucre que no cobra cap mena de qüota als seus associats.

Els fins de la nostra associació son:

-Vetllar pel compliment de la resolució 203/VIII aprovada pel Parlament de Catalunya (BOPC núms 269/8 i 271/8).
-Promoure la millora de qualitat de vida i la comunicació entre familiars i persones malaltes de FM, SFC,SQM i altres SCC.
-Fer el seguiment dels avenços científics i de la seva aplicació.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Plataforma FAMILILIARS FM-SFC, t’informa que les dades contingudes en aquest formulari, seran tractades de forma confidencial i s’incorporaran en fitxers automatizats d’ús exclussió de l’associació. En qualsevol moment, podras exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancelació, comunicant-ho a l’associació.

Pots consultar la Política de Privacitat d’aquesta web clicant aqui

De tot l’exposat, manifestes quedar-ne degudament informat/da, i en dones el teu consentiment al enviar aquest formulari.

 

Pots consultar la Política de Privacitat d’aquesta web clicant aqui