Reclamació administrativa ICAM tràmit online

A partir d’ara quan un ciutadà/na no està d’acord amb l’emissió d’una alta/baixa mèdica o amb la denegació d’una nova baixa pel metge avaluador de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pel metge d’atenció primària corresponent, la persona interessada pot presentar un escrit de reclamació administrativa prèvia a la via judicial social, adreçat a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut.

http://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reclamacio-administrativa-previa-a-la-via-judicial-social-en-materia-dincapacitats-temporals?category=7b9f7715-df52-11e7-90d6-005056924a59

I també es pot demanar l’expedient mèdic que consta a l’ICAM:

Informació continguda a l’expedient mèdic de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) derivat de procediments competència de la Sub-direcció General d’Avaluacions Mèdiques.

http://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Sollicitud-de-documentacio-de-lexpedient-medic-de-lICAM?category=7b9f7715-df52-11e7-90d6-005056924a59

Tenint en compte que el primer és un tràmit molt limitat temporalment (11 dies hàbils a comptar des de la data de l’alta mèdica o des de la data de la denegació de la baixa), ja està bé que ho facilitin per tramitar-ho online.