COM PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ

Ens podem trobar en alguna ocasió amb una atenció que estimem incorrecte. Què proposem en un cas així?

Doncs efectuar una queixa per escrit.

La Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària estableix que la persona té dret, en l’àmbit dels serveis de salut, a expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i a conèixer i utilitzar les procediments per presentar reclamacions, suggeriments i agraïments, i que aquests siguin avaluats i contestats en temps i forma adequats. En aquest sentit, el CatSalut garanteix l’exercici efectiu d’aquest dret a poder reclamar i formular suggeriments en referència amb un acte o procés assistencial.

Les reclamacions contemplen els aspectes d’assistència, tracte, informació, organització i tràmits.

Podeu Veure la informació clicant a aquest enllaç

I aquest és el formulari  en suport paper que el Departament de Salut té publicat a la seva web.

Per enviar un formulari de reclamacions via web: aqui

Trobareu més informació a http://www.consumcat.net/temes_de_consum/reclamacions/index.html

Un aspecte important a l’hora de fer qualsevol reclamació és que cal omplir el formulari i fer dues còpies i:

-Lliurar l’original al centre on gestionem la queixa.

-Una còpia AMB EL SEGELL DEL CENTRE per la persona que fa la queixa

-Una copia AMB EL SEGELL DEL CENTRE per enviar a la vostra associació.

Aqui podeu accedir a unes instruccions per complimentar el formulari.

Això ens ajudarà a les associacions a fer un seguiment i treballar per millorar l’atenció a les persones.