SUPORTS INSTITUCIONALS

Aquesta página la destinem a les expressions de suport en forma de declaracions institucionals que ens han fet arribar diverses institucions i organitzacions de la societat catalana.

Hem de destacar que aquest suport s’ha aprobat per unanimitat en cada cas.

Expressem el nostre agraïment més sincer per aquest suports tan importants, i a les persones que amb el seu desinteressat treball , ho han fet possible.

Text de la Declaració Institucional de l’EXCM. Ajuntament de Barcelona

Suport de l’ Associació Catalana de Municipis

Suport de l’ Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

Text de la Declaració institucional de l’EXCM. Ajuntament de Girona

Text de la Declaració Institucional de l’EXCM. Ajuntament de Castellar del Vallés

Certificació d’adhessió de ll·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Text de la Declaració Institucional de l’EXCM.- Ajuntament de Sabadell

Text de la Declaració Institucional de l’EXCM.- Ajuntament d’Igualada