PER QUÈ AQUESTA WEB?

Per què aquesta Web?

Ens varem constituir en la Plataforma FAMILIARS FM-SFC, com a persona jurídica amb l’objectiu principal, recollit als nostres estatuts fundacionals, de defensar el compliment de la Resolució 203/VIII, filla d’aquella ILP, aprovada unànimement per tots els grups parlamentaris.
Volem ajudar a que la societat visualitzi, entengui i comprengui la situació real dels malalts afectats. Tanmateix també pateixen els familiars, sovint es troben sols davant de la malaltia de les persones que s’estimen, voldríem ajudar a aliviar aquesta sensació de solitud.

És freqüent que persones que tenen a casa familiars amb alguna d’aquestes malalties, es trobin soles. També conviuen amb la malaltia, i ningú els explica com es pot arribar a sentir una persona que pateix alguna, o més d’una, d’aquestes malalties.
En qualsevol malaltia que requereix atencions a la persona malalta, es fa èmfasi en la necessitat que el cuidador( parella o familiar) també requereix suport.

Estaria bé que amb el temps i la vostra participació, aquest lloc web es convertís en una finestra oberta a tots.
Aquest web intenta ser un espai de trobada entre familiars de malalts, però sense que això signifiqui excloure, de cap manera, als propis malalts de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica o sensibilitat química múltiple.

Els nostres objectius i la nostra feina