POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La Plataforma de Familiars FM-SFC-SQM i altres SSC (en endavant La Plataforma FM-SFC-SQM i altres SSC) informa seguidament de la seva política de privadesa aplicada  a     les dades  personals.  D’aquesta    manera,  totes  les  dades  personals  que tingui  sota  la seva  responsabilitat  seran  tractats  d’acord    amb    la Llei  15/1999,  13  de desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal  i  es  guardaran    les degudes mesures de seguretat i confidencialitat dels mateixos.

L’ús    de     la pàgina  web  plataformafamiliars.org, no  implica  que  l’usuari    hagi de subministrar  informació  alguna  respecte a     la seva  identitat,  no  podent  ser  associada  a    un usuari  concret  per     part de la nostra associació.  En el supòsit que  se  subministri  dades  de caràcter  de  personal,  aquestes  dades  seran  recollides  i  utilitzats  conforme a     les limitacions i els drets recollits en la citada norma de protecció de dades.

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: La PLATAFORMA FAMILIARS FM-SFC-SQM i altres SSC.

NIF: G65025389

Adreça postal: Carrer Elkano 24 baixos 08004 Barcelona

Correu electrònic: presidència@plataformafamiliars.org

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La Plataforma FM-SFC-SQM i altres SSC utilitza les vostres  dades  personals  únicament  per donar resposta a les sol·licituds remeses per la pàgina web, així com per adreçar-nos a vosaltres per fer-vos arribar informacions relacionades amb l’activitat de la nostra associació.

Les dades recaptades per les *cookies tenen les finalitats detallades en la política de *cookies.

 Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La  base  legal  per al    tractament  de  les seves  dades  és  la  resposta  al registre com usuari o a la inscripció com a soci/a via formularien paper o digital,   les consultes plantejades  a través    de     la pàgina  web,  la qual cosa    suposa  l’autorització de l’interessat/da per dur a terme aquest tractament de dades

 A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals no seran proporcionats a tercers excepte obligació legal.

Per quant temps conservarem les vostres dades?

Les dades seran conservades mentre l’interessat /da no ens manifesti el seu desig de donar-se de baixa com a soci/a, o ens comuniqui que vol deixar d’ésser usuari /a enregistrat a la nostra web.

 Quins són els seus drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol  persona  té  dret  a  obtenir  confirmació  sobre  si  estem  tractant dades personals que els concerneixin, o no.   Les persones interessades tenen dret a  accedir  a     les seves dades  personals,  així com    a  sol·licitar  la  rectificació  de les    dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaris per a les finalitats que van ser recollits o a consultar les seves dades, a l’adreça postal de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec : Plataforma Familiars FM-SFC-SQM i altres SSC, al carrer Elkano 24 baixos 08004 Barcelona o mitjançant correu electrònic a qualsevol d’aquestes adreçes de correu electrònic: info@plataformafamiliars.org  , familiars.fmsfc@gmail.com ,    identificant-se com la persona interessada.

En  determinades  circumstàncies,  els  interessats  podran  sol·licitar  la  limitació  del tractament  de  les seves  dades,  en aquest cas      únicament  els  conservarem  per a l’exercici  o la defensa de reclamacions.

Recorda que pots presentar reclamació davant l’autoritat de control.

 Com hem obtingut les vostres dades?

Les  dades  personals  que  tractem  han  estat  proporcionats  directament  per  l’interessat a través dels diferents formularis dels quals disposa la pàgina web, havent complimentat un formulari en paper o a través  de les  cookies  instal·lades  tal com  pot  consultar-se  en  la nostra política de cookies.

Únicament es tractaran dades que sol·licitem  com  necessàries via formulari ( en paper o el de la nostra web)

 Principis que aplicarem a la vostre informació personal:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: entenem que el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals al haver complimetat els formularis mencionats és vigent. Tanmateix pots en qualsevol moment manifestar el teu desig de no atorgar-nos aquest consentiment.

Principi de minimització de dades: solament utilitzem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels quals els necessitem. Les mínimes possibles.

 Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes mentres no manifesteu el  desig de donar-vos de baixa a alguns d’aquests correus electrònics:

 info@plataformafamiliars.org

familiars.fmsfc@gmail.com

Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que intentem  prendre totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels  usuaris per part de tercers.

En cap cas cedirem les teves dades personals a tercers tret que comptem amb el vostre consentiment previ manifestat per escrit explícit adreçat a alguna de les anteriors adreces de correu electrònic.

 Els vostres drets quan ens faciliteu les dades

La legislació vigent en matèria de Protecció de Dades reconeix una sèrie de drets que tens  com a usuari que ha prestat les seves dades, com són:

     Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

    Sol·licitar la seva rectificació o supressió

    Sol·licitar la limitació del seu tractament

    Oposar-se al tractament

 ón ? a info@plataformafamiliars.org

          a familiars.fmsfc@gmail.com

Quines lleis observa aquesta política de privacitat?

El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016 relatiu a la protecciò de les persones físiques)  que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals als diferents països de la UE.

La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecciò de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o un blog a l’hora de gestionar aquesta informació.