Fibromiàlgia i Pressupostos Generals de l’Estat 2022

L’any passat ho vam intentar, no ho vam assolir. Doncs enguany tornem a fer-ho. Intentem que als PGE 2022 hi hagin dues partides pressupostaries per dur a terme una campanya de conscienciació social i perquè es doti dels suficients recursos per a la recerca en l’abordatge i coneixement d’aquestes malalties. Més informació

Continuar llegint