FIBROMIÀLGIA I PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2022

Novament s’estan negociant els Pressupostos Generals de l’Estat i, a l’àmbit de Catalunya, també s’està negociant per els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

I novament  de forma conjunta amb ACAF, ens hem adreçat al president del Govern espanyol i als ministeris pertinents, per demanar que als pressupostos que finalment es vegin aprovats i publicats al BOE,  hi figurin dues partides pressupostaries:

                 1.- Per a dur a terme una campanya de sensibilització i conscienciació social adreçada a la  societat en general, per a d’aquesta manera aconseguir la normalització de la   fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple, malalties  que tenen una alta prevalença entre la població espanyola, donant-se la circumstància de que d’entre les persones afectades la majoria son dones, amb el que aquestes pateixen una doble discriminació; per ser dona i per la malaltia silenciada que pateixen.

                     2.- Per dotar dels recursos suficients a la recerca per a una eficient recerca científica sobre el coneixement i abordatge multidisciplinar d’aquestes malalties.

Així doncs, hem adreçat aquesta carta a tots els grups parlamentaris del Congreso de los Diputados. També en hem fet arribar una molt semblant als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

No sabem si aquest any sí que assolirem aquest objectiu.Us mantindrem informats.